Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Stichting-SSBB  streeft ernaar om uw privacy te beschermen. Dit document beschrijft hoe Stichting-SSBB uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt. Dit kan zijn uw naam, e-mailadres, fysiek adres of IP-adres. We kunnen persoonsgegevens online, via de telefoon, tijdens evenementen, locatiebezoeken, tentoonstellingen en seminars verzamelen.

De volledige tekst (gedateerd 30 juli 2021) kunt u als PDF bestand downloaden.

Tevens kunt ook onze algemene voorwaarden, klachtenprodecure en klachtenformulier hieronder downloaden.

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Meer mogelijkheden

In overleg met de stagecoördinator kun je de sporten combineren. Uiteraard onder de voorwaarde dat het past binnen de planning. Naast de hierboven genoemde sporten bieden we mogelijkheden als je een opleiding volgt binnen de volgende sectoren:

marketing & communicatie, zorg & Welzijn, toerisme, facilitaire opleidingen en film & fotografie.

Meer informatie? Neem contact met ons op.